شاهد شهر،خیابان شهید حججی پشت پارک بانوان

Tehran , Tehran
Price : 4,000,000,000 Toman
Age : 5 - 10 Years
0
Bth
0
Bd
0
Prk
800
Size
-
Floor
-
Lift

باغچه 800 متری شهریار شاهدشهر

Street : شهید حججی
Property : Garden
District :
Furniture Status :
بهترین لوکیشن،دسترسی به آزاد راه تهران ساوه

Facilities

Province Tehran
City Tehran
Property Garden
Date 2021/08/08
From
To
Age 5 - 10 Years
Size 800 sqm
Bedroom 0
Bathroom 0
Parking 0
Floor 0
Lift -
Furniture Status
UserType Owner

Conditions

Water
Water Well
North
South
Exchangeable with Apartment
Sky
Urban
حسین توسلی
Owner
Full Name : حسین توسلی
Mobile : Mobile

Contact with Owner

Special Sale
Qom, Qom 1,000,000,000,000 Toman
+5 +3 +5
Special Sale 360°
Tehran, Tehran 980,000,000 Toman
1 1 1
Special Rent
Tehran, Tehran 21,000,000 Toman
2 1 1
Special Sale
Isfahan, Isfahan 2,080,000,000 Toman
0 0 0
Special Sale
Tehran, Tehran 2,300,000,000 Toman
0 0 0