رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در کرج

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۱۶۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش دفترکار با موقعیت اداری

دفتر کار برای فروش

۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره مغازه

مغازه برای اجاره

۲.۲۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای اجاره

۵۵۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان سه خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای اجاره

۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان سه خوابه با آسانسور بسیار لوکس

آپارتمان برای فروش

۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی سه خوابه

ویلا برای فروش

۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان سه خوابه

آپارتمان برای اجاره

۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان سه خوابه

آپارتمان برای فروش

۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره خانه ویلایی دو خوابه

آپارتمان برای اجاره

۴۰۰.۰۰۰ تومان

واگذاری فروشگاه موبایل

مغازه برای اجاره

۴.۳۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۲۸۷.۵۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای اجاره

۶۵۰.۰۰۰ تومان