خرید و فروش دفتر کار در کرج

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

دفتر کار
برای فروش

۱۰۰ متر مربع

۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

دفتر کار
برای فروش

۹۴ متر مربع

۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی