خرید و فروش دفتر کار در کرج

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

فروش واحد اداری

دفتر کار برای فروش

۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش دفترکار با موقعیت اداری

دفتر کار برای فروش

۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی