خرید و فروش زمین کشاورزی در کرج

فروش باغچه فول امکانات

زمین کشاورزی برای فروش

۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش باغچه فول امکانات

زمین کشاورزی برای فروش

۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان