خرید و فروش زمین کشاورزی در کرج

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

فروش باغچه فول امکانات

زمین کشاورزی برای فروش

۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش باغچه فول امکانات

زمین کشاورزی برای فروش

۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی