خرید و فروش مجتمع مسکونی در کرج

فروش آپارتمان با آسانسور دارای موقعیت اداری

مجتمع مسکونی برای فروش

۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه با آسانسور

مجتمع مسکونی برای فروش

۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ملک یکجا با مغازه

مجتمع مسکونی برای فروش

۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

مجتمع مسکونی برای فروش

۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان