خرید و فروش ویلا در کرج

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

آپارتمان
برای فروش

۶۵ متر مربع

۵۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۸۰ متر مربع

۷۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۸۰ متر مربع

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۶۶ متر مربع

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۶ متر مربع

۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۹۵ متر مربع

۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۴۵ متر مربع

۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۲۷۰ متر مربع

۱۴۷ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۰ متر مربع

۱۵۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی