خرید و فروش ویلا در کرج

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

فروش خانه ویلایی سه خوابه

ویلا برای فروش

۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ملک ویلایی چهار خوابه

ویلا برای فروش

۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مسکن ویلایی

ویلا برای فروش

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی سه خوابه دو طبقه

ویلا برای فروش

۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی سه خوابه

ویلا برای فروش

۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش باغ ویلای دو خوابه اقساطی

ویلا برای فروش

۳۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ویلای سه خوابه با زیر زمین

ویلا برای فروش

۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ویلای دو خوابه

ویلا برای فروش

۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ویلای دو خوابه

ویلا برای فروش

۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش باغ ویلای دو خوابه

ویلا برای فروش

۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ویلای نیم پیلوت دوخوابه درشهرحومه

ویلا برای فروش

۹۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

منزل ویلایی دو خوابه دو طبقه مجزا

ویلا برای فروش

۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ویلای230متری دو خوابه

ویلا برای فروش

۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ویلای 250 متری دو خوابه

ویلا برای فروش

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ویلای سه خوابه دوبلکس اقساطی

ویلا برای فروش

۶۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ویلای دوبلکس پنج خوابه

ویلا برای فروش

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی