خرید و فروش مجتمع مسکونی در کرج

فروش ملک یکجا با مغازه

مجتمع مسکونی برای فروش

۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

مجتمع مسکونی برای فروش

۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان