رهن و اجاره انبار و کارخانه در کرج

رهن و اجاره سالن 150 متری جهت کارگاه یا انباری

انبار و کارخانه برای اجاره

۲.۲۰۰.۰۰۰ تومان