رهن و اجاره دفتر کار در کرج

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

رهن و اجاره دفترکار

دفتر کار برای اجاره

۵۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره دفتر تزییناتی

دفتر کار برای اجاره

۱.۲۵۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره دفترکار

دفتر کار برای اجاره

۵۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی