رهن و اجاره دفتر کار در کرج

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

دفتر کار
برای اجاره

۲۰ متر مربع

۵۰۰.۰۰۰ تومان

دفتر کار
برای اجاره

۳۵ متر مربع

۱.۲۵۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی