رهن و اجاره مجتمع مسکونی در کرج

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

آپارتمان
برای اجاره

۷۵ متر مربع

۶۳۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۴۰ متر مربع

۱.۸۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای اجاره

۳۷ متر مربع

۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۱۰ متر مربع

۱.۶۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۶۵ متر مربع

۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۹۰ متر مربع

رهن کامل

آپارتمان
برای اجاره

۱۲۰ متر مربع

۴۵۰.۰۰۰ تومان

دفتر کار
برای اجاره

۲۰ متر مربع

۵۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۰۰ متر مربع

۵۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی