رهن و اجاره مغازه در کرج

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

مغازه
برای اجاره

۳۷ متر مربع

۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای اجاره

۴۰ متر مربع

۲.۲۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی