خرید و فروش خانه شهری در اردبیل

فروش آپارتمان تجاری مسکونی

خانه شهری برای فروش

۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی تک خوابه

خانه شهری برای فروش

۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه حیاط داردو خوابه

خانه شهری برای فروش

۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان