رهن و اجاره، خرید و فروش مغازه در اردبیل

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۱۵۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره کافی شاپ

مغازه برای اجاره

۲.۷۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه با سند تجاری

مغازه برای فروش

۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه با سند تجاری

مغازه برای فروش

۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اجاره مغازه

مغازه برای اجاره

۲۰۰.۰۰۰ تومان