خرید و فروش خانه مسکونی در اردبیل

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

خانه مسکونی
برای فروش

۱۰۵ متر مربع

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۱۵۰ متر مربع

۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی