خرید و فروش خانه مسکونی در اردبیل

فروش خانه ویلایی دو خوابه با مغازه

خانه مسکونی برای فروش

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی تک خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی سه خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین مسکونی

خانه مسکونی برای فروش

۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی تک خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی سه طبقه

خانه مسکونی برای فروش

۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان تجاری مسکونی

خانه مسکونی برای فروش

۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین با کاربری تجاری اداری خدماتی در مرکز شهر

خانه مسکونی برای فروش

۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی تک خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه حیاط داردو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان