خرید و فروش دفتر کار در اردبیل

فروش واحد اداری با دو اتاق در مجتمع پاستور 2

دفتر کار برای فروش

۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان