خرید و فروش ویلا در اردبیل

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

فروش خانه ویلایی سه خوابه

ویلا برای فروش

۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی چهارخوابه

ویلا برای فروش

۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی دو خوابه

ویلا برای فروش

۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی دو خوابه

ویلا برای فروش

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی