خرید و فروش خانه شهری در اردبیل

فروش زمین مسکونی

خانه شهری برای فروش

۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی تک خوابه

خانه شهری برای فروش

۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی سه طبقه

خانه شهری برای فروش

۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان تجاری مسکونی

خانه شهری برای فروش

۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی تک خوابه

خانه شهری برای فروش

۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه حیاط داردو خوابه

خانه شهری برای فروش

۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان