رهن و اجاره مغازه در اردبیل

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

رهن و اجاره کافی شاپ

مغازه برای اجاره

۲.۷۰۰.۰۰۰ تومان

اجاره مغازه

مغازه برای اجاره

۲۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی