خرید و فروش خانه مسکونی در بوشهر

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

خانه مسکونی
برای فروش

۲۰۰ متر مربع

۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی