خرید و فروش زمین کشاورزی در بوشهر

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

زمین کشاورزی
برای فروش

۴۰۰۰ متر مربع

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی