خرید و فروش مجتمع مسکونی در بوشهر

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

آپارتمان
برای فروش

۱۹۵ متر مربع

۶۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۸ متر مربع

۹۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۵ متر مربع

۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۹۳ متر مربع

۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۷۵ متر مربع

۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۲۹۲ متر مربع

۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۴۰ متر مربع

۴۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی