خرید و فروش مغازه در بوشهر

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

مغازه
برای فروش

۷۵ متر مربع

۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۳۰ متر مربع

۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی