خرید و فروش مغازه در بوشهر

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه تجاری

مغازه برای فروش

۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی