رهن و اجاره انواع ملک در بوشهر

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان
برای اجاره

۸۵ متر مربع

۵۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۲۰ متر مربع

۶۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی