رهن و اجاره زمین کشاورزی در بوشهر

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

آپارتمان
برای اجاره

۸۵ متر مربع

۵۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۲۰ متر مربع

۶۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی