رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در شهرکرد

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

زمین مسکونی
برای فروش

۱۸۰ متر مربع

۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پشتیبانی