خرید و فروش آپارتمان در شهرکرد

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان
برای فروش

۸۷ متر مربع

۱۶۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۰ متر مربع

۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی