خرید و فروش خانه مسکونی در شهرکرد

فروش منزل مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان سه خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۲۹۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین تجاری مسکونی

خانه مسکونی برای فروش

۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی تجاری

خانه مسکونی برای فروش

۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان