خرید و فروش خانه مسکونی در شهرکرد

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

فروش منزل مسکونی دو طبقه

خانه مسکونی برای فروش

۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی با مغازه

خانه مسکونی برای فروش

۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو طبقه

خانه مسکونی برای فروش

۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی سه خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان سه خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۲۹۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین تجاری مسکونی

خانه مسکونی برای فروش

۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی تجاری

خانه مسکونی برای فروش

۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی