خرید و فروش خانه مسکونی در شهرکرد

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

خانه مسکونی
برای فروش

۱۰۰ متر مربع

۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۳۰۰ متر مربع

۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی