خرید و فروش زمین کشاورزی در شهرکرد

فروش زمین با موقعیت عالی

زمین کشاورزی برای فروش

۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان