خرید و فروش مغازه در شهرکرد

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

انبار و کارخانه
برای فروش

۶۰۰۰ متر مربع

۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۱۰۰ متر مربع

۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۳۰۰ متر مربع

۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

ویلا
برای فروش

۳۰۰ متر مربع

۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۸۷ متر مربع

۱۶۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۰ متر مربع

۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی