خرید و فروش خانه شهری در شهرکرد

رهن و اجاره آپارتمان سه خوابه

خانه شهری برای فروش

۲۹۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین تجاری مسکونی

خانه شهری برای فروش

۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو خوابه

خانه شهری برای فروش

۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی تجاری

خانه شهری برای فروش

۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان