خرید و فروش انواع ملک در تبریز

فروش آپارتمان تک خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۳۱۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین سه بر

زمین مسکونی برای فروش

۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش یک ساختمان مخصوص آموزشگاهها و ارگانها

خانه مسکونی برای فروش

۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۱۶۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو طبقه دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دوبلکس چهار خوابه

آپارتمان برای فروش

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه لوکس

آپارتمان برای فروش

۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۶۱.۶۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دوبلکس تک خوابه

مجتمع مسکونی برای فروش

۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان