خرید و فروش انبار و کارخانه در تبریز

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

فروش کارخانه فعال با قیمت استثنایی

انبار و کارخانه برای فروش

۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش کارخانه با سند اداری با بیش از 5 اتاق اداری

انبار و کارخانه برای فروش

۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش کارخانه

انبار و کارخانه برای فروش

۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی