خرید و فروش دفتر کار در تبریز

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

فروش آپارتمان تک خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۳۱۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین سه بر

زمین مسکونی برای فروش

۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش یک ساختمان مخصوص آموزشگاهها و ارگانها

خانه مسکونی برای فروش

۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان