خرید و فروش مسافرخانه در تبریز

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

فروش منزل مسکونی دو طبقه دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دوبلکس چهار خوابه

آپارتمان برای فروش

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه لوکس

آپارتمان برای فروش

۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۶۱.۶۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دوبلکس تک خوابه

مجتمع مسکونی برای فروش

۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۱۴۵.۸۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان