خرید و فروش مسافرخانه در تبریز

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان سه خوابه

آپارتمان برای فروش

۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۳۱۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین تجاری

زمین تجاری برای فروش

۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه با آسانسور لوکس

آپارتمان برای فروش

۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان سه خوابه با آسانسور بسیار لوکس

آپارتمان برای فروش

۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی