خرید و فروش مغازه در تبریز

فروش مغازه در پاساژ

مغازه برای فروش

۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان