خرید و فروش هتل در تبریز

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

آپارتمان
برای فروش

۷۵ متر مربع

۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

دفتر کار
برای فروش

۸۵ متر مربع

۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

باغ
برای فروش

۲۵۰۰ متر مربع

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۱۷ متر مربع

۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۶۵ متر مربع

۷۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۶۵ متر مربع

۷۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی