خرید و فروش ویلا در تبریز

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

ویلا
برای فروش

۳۳۳ متر مربع

۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

ویلا
برای فروش

۱۹۲ متر مربع

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی