رهن و اجاره آپارتمان در تبریز

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان
برای اجاره

۱۱۰ متر مربع

۴۵۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۱۰ متر مربع

۵۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی