رهن و اجاره خانه مسکونی در تبریز

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

رهن و اجاره منزل مسکونی تک خوابه

خانه مسکونی برای اجاره

رهن کامل

رهن و اجاره منزل مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای اجاره

۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره منزل مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای اجاره

۵۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو طبقه پنج خوابه

خانه مسکونی برای اجاره

۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی