رهن و اجاره مجتمع مسکونی در تبریز

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

رهن و اجاره مجتمع 500 واحدی فجر

مجتمع مسکونی برای اجاره

۴۵۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی