رهن و اجاره مجتمع مسکونی در تبریز

رهن و اجاره مجتمع 500 واحدی فجر

مجتمع مسکونی برای اجاره

۴۵۰.۰۰۰ تومان