رهن و اجاره مغازه در تبریز

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

مغازه
برای اجاره

۲۵۰ متر مربع

۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای اجاره

۵۰ متر مربع

۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی