خرید و فروش انواع ملک در شیراز

فروش آپارتمان سه خوابه

آپارتمان برای فروش

۶۵۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی دو خوابه

ویلا برای فروش

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین مسکونی

زمین مسکونی برای فروش

۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان سه خوابه فوق لوکس

آپارتمان برای فروش

۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۲۵۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان سه خوابه

آپارتمان برای فروش

۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزلی کلنگی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان سه خوابه لوکس

آپارتمان برای فروش

۴۷۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین مسکونی سه نیش

زمین مسکونی برای فروش

۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش سرقفلی مغازه

مغازه برای فروش

۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان سه خوابه

آپارتمان برای فروش

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان