خرید و فروش انبار و کارخانه در شیراز

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

فروش کارخانه پرورش قارچ با جواز و پروانه بهربرداری

انبار و کارخانه برای فروش

۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی