خرید و فروش انبار و کارخانه در شیراز

فروش کارخانه پرورش قارچ با جواز و پروانه بهربرداری

انبار و کارخانه برای فروش

۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان