خرید و فروش خانه مسکونی در شیراز

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

خانه مسکونی
برای فروش

۱۰۸ متر مربع

۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۳۳۰ متر مربع

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۲۶۰ متر مربع

۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی