خرید و فروش خانه مسکونی در شیراز

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

فروش خانه ویلایی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی سه خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزلی کلنگی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو طبقه دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین مسکونی

خانه مسکونی برای فروش

۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی بیشتر از 5 خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش باغشهر تک خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی