خرید و فروش زمین کشاورزی در شیراز

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

فروش باغ

زمین کشاورزی برای فروش

۱.۰۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی