خرید و فروش مجتمع مسکونی در شیراز

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

فروش مجتمع اپارتمانی ٥ واحدی در ٣ طبقه

مجتمع مسکونی برای فروش

۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی