خرید و فروش مغازه در شیراز

فروش سرقفلی مغازه

مغازه برای فروش

۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان