خرید و فروش مغازه در شیراز

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

مغازه
برای فروش

۲۵ متر مربع

۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۲۲ متر مربع

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی