خرید و فروش مغازه در شیراز

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

فروش مغازه با شرایط استثنایی

مغازه برای فروش

۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش سرقفلی مغازه

مغازه برای فروش

۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی