خرید و فروش ویلا در شیراز

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

ویلا
برای فروش

۳۰۰ متر مربع

۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

ویلا
برای فروش

۷۰۰۰ متر مربع

۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی