خرید و فروش ویلا در شیراز

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

فروش ویلا یا معاوضه

ویلا برای فروش

۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی دو خوابه

ویلا برای فروش

۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی دو خوابه

ویلا برای فروش

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی دو طبقه

ویلا برای فروش

۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی