خرید و فروش انبار و کارخانه در شیراز

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

فروش آپارتمان سه خوابه

آپارتمان برای فروش

۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان سه خوابه

آپارتمان برای فروش

۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان سه خوابه

آپارتمان برای فروش

۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه تک واحدی

آپارتمان برای فروش

۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مجتمع اپارتمانی ٥ واحدی در ٣ طبقه

مجتمع مسکونی برای فروش

۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان