رهن و اجاره اتاق در شیراز

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

رهن واجاره یک اتاق در یک شرکت مهندسی

اتاق برای اجاره

۳۸۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی